Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Νέα προκήρυξη για οπλίτες και εφέδρους

0

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκήρυξε πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά τους, έως την 30 Απριλίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά, αλλά και τις προθεσμίες υποβολής, θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ)

Φωτο: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού