Αξιωματικοί Ε.Ν. από ΕΠΑΛ: Οι νέες προϋποθέσεις

0

Καθότι η ανακοίνωση του Υπουργού Ναυτιλίας και οι μετέπειτα δημοσιεύσεις στο ειδικό Τύπο σχετικά με τις νέες προϋποθέσεις που θα εφαρμοστούν για την ανέλιξη των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με εξειδικευμένη κατεύθυνση, σε αξιωματικούς ΕΝ δημιούργησαν εύλογες απορίες, επισημαίνεται από γνώστες των συγκεκριμένων θεμάτων:

Ο νέος Νόμος 4676/2020 (άρθρο 82) αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, τροποποιώντας το Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232) που καθορίζει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και τα δικαιώματα Υπηρεσίας στα πλοία ως ακολούθως:

  • Για να γίνει, κάποιος Πλοίαρχος Γ΄ ή Μηχανικός Γ΄, εφόσον προέρχεται από τα ΕΠΑΛ Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, θα παρακολουθήσει ένα Ειδικό Τμήμα με αναμορφωμένο περιεχόμενο (από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα στο λεγόμενο μη προαγωγικό ειδικό τμήμα) το οποίο θα εξειδικευτεί με Υ.Α. που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα μέχρι την 01-09-2020. Προφανώς, το νέο περιεχόμενο θα καλύπτει τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW 1978, όπως έχει τροποποιηθεί, ενώ η διάρκεια του Ειδικού Τμήματος για Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ Τάξης θα είναι 7 και 9 μήνες αντίστοιχα, δηλαδή μεγαλύτερη από το υπάρχον μη προαγωγικό που καταργήθηκε και ίσχυε μέχρι σήμερα. Η θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται παραμένει 24 μήνες.
  • Στη συνέχεια για να γίνει κάποιος απόφοιτος ΕΠΑΛ αξιωματικός Β΄ τάξης θα πρέπει να κάνει 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, να παρακολουθήσει το νέο Ειδικό Τμήμα για Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ τάξης διάρκειας δύο εξαμήνων (με περιεχόμενο που θα οριστεί στη σχετική υπουργική Απόφαση, που θα ορίζει όλα τα επιμέρους θέματα) και να παρακολουθήσει και τους προαγωγικούς κύκλους του ΚΕΣΕΝ.
  • Για να εξελιχθεί σε αξιωματικό Α΄τάξης θα πρέπει να παρακολουθεί τον κύκλο του ΚΕΣΕΝ και να κάνει την 24μηνη θαλάσσια υπηρεσία όπως και οι απόφοιτοι ΑΕΝ. Δεν υπάρχει και άλλο ειδικό τμήμα, δεδομένου ότι είναι πια έμπειρος αξιωματικός.

Σημειώνεται πως όλα τα Ειδικά Τμήματα για Πλοιάρχους και Μηχανικούς πραγματοποιούνται εντός των ΑΕΝ με μέριμνα του ΥΝΑΝΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες προϋποθέσεις που θα εφαρμοστούν για την ανέλιξη των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας σε αξιωματικούς ΕΝ μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ΦΕΚ εδώ (Άρθρο 82).

Φωτό: Pexels/Pixabay