Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές

0

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκήρυξε πέντε υποτροφίες, δύο εκ των οποίων αφορούν μεταδιδάκτορες και τρεις διδάκτορες.

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις των ανταποδοτικών υποτροφιών, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που είναι διαθέσιμα εδώ.

Αναλυτικά οι Θέσεις:
ΘΕΣΗ 1 – Ένας υπότροφος/η Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπληρoφορικής ή/και εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
ΘΕΣΗ 2 – Ένας υπότροφος/η Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικής συμπεριφοράς με τη χρήση προτύπων προσομοίωσης δραστηριοτήτων (agent-based activity modelling).
ΘΕΣΗ 3 – Ένας υπότροφος/η Μεταδιδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας/αρχειο-νομίας/μουσειολογίας/ ιστορίας/ναυτιλιακών σπουδών ή πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
ΘΕΣΗ 4 – Ένας υπότροφος/η Μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση, την αξιολόγηση φυσικών κινδύνων των υπόγειων υδάτων.
ΘΕΣΗ 5 – Ένας υπότροφος/η Υποψήφιος διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικής συμπεριφοράς μόνιμων κατοίκων και τουριστών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υποτροφίες, αλλά και για τον τρόπο υποβολής των αίτησεων θα βρείτε στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εδώ.