Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Έναν Μηχανικό Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, Μηχανολόγους- Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους- Μηχανικούς.
  • Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό
  • Δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς Π.Ε. και ελλείψει υποψηφίων δύο ηλεκτρολόγους Τ.Ε. ή τεχνολόγους αυτοματισμού Τ.Ε. με μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με τα διδασκόμενα μαθήματα.
  • Ένα μηχανικό Α’ τάξης Ε.Ν.
  • Ένα πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας

Αναλυτικά την προκήρυξη για την πρόσληψη των ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών μπορείτε να τη βρείτε εδώ.