Isalos.net: Γιατί επιθεωρούνται τα πλοία;

0

Οι επιθεωρήσεις πλοίων και η σημασία τους για την ασφάλεια στην ναυτιλιακή βιομηχανία αποτέλεσαν το κύριο θέμα της συζήτησης κατά τη διάρκεια της έκτης και τελευταίας συνάντησης του Κύκλου Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας της Isalos.net με θέμα «Οι Επιθεωρήσεις των Πλοίων».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 και εισηγητές ήταν ο καπτ. Γιώργος Παντελίδης, Marine Manager της Blue Planet Shipping Ltd., ο κ. Διονύσης Πέππας, HSQE Manager της Pantheon Tankers Management Ltd. και ο κ. Ζήσσιμος Χαρτάς, Safety & Quality Manager της Chios Navigation (Hellas) Ltd.

Ο καπτ. Γιώργος Παντελίδης, Marine Manager της Blue Planet Shipping Ltd.

Ο καπτ. Γιώργος Παντελίδης, Marine Manager της Blue Planet Shipping Ltd.

Κατά την εναρκτήρια εισήγησή του, ο καπτ. Γιώργος Παντελίδης αναφέρθηκε στη σημασία της καλής συντήρησης ενός πλοίου, προκειμένου αυτό να ναυλώνεται και να ταξιδεύει με ασφάλεια, γεγονός που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο των ναυτιλιακών εταιρειών. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες κατηγορίες επιθεωρήσεων, ο καπτ. Γιώργος Παντελίδης τόνισε ότι οι νηογνώμονες επιθεωρούν το πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και υπογράμμισε την ετοιμότητα που οφείλουν να δείχνουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Παράλληλα σημείωσε ότι οι επιθεωρήσεις των Port State Control επικεντρώνονται στην ασφάλεια του πλοίου, ενώ αυτές από τη σημαία εστιάζονται τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και στην ασφάλεια. Ο Marine Manager της Blue Planet Shipping Ltd. τόνισε ακόμη ότι σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των επιθεωρήσεων αφορά την ψυχική υγεία των πληρωμάτων και σημείωσε ότι οι ναυτικοί σήμερα έχουν αλλάξει νοοτροπία σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις τους για την συντήρηση του πλοίου.

Ο κ. Ζήσσιμος Χαρτάς, Safety & Quality Manager της Chios Navigation (Hellas) Ltd.

Ο κ. Ζήσσιμος Χαρτάς, Safety & Quality Manager της Chios Navigation (Hellas) Ltd.

Ο κ. Ζήσσιμος Χαρτάς εστιάστηκε στις επιθεωρήσεις των Port State Control, τα οποία χαρακτήρισε ως «αστυνομικό της ναυτιλιακής βιομηχανίας». Ο κ. Χαρτάς, αφού πραγματοποίησε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τις πρώτες επιθεωρήσεις πλοίων μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε στο σκοπό των επιθεωρήσεων από τα Port State Control, τα οποία -σύμφωνα με όσα ανέφερε- «εξασφαλίζουν ότι τα πλοία υπό ξένη σημαία τα οποία εισέρχονται στα χωρικά ύδατα μιας χώρας πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας». Ο Safety & Quality Manager της Chios Navigation ανέφερε επίσης ότι οι εκθέσεις των Port State Control χρησιμοποιούνται από τους ναυλωτές, τους brokers και τους πράκτορες προκειμένου να ναυλωθεί ένα πλοίο, ενώ οι σημαίες και οι κλάσεις τις χρησιμοποιούν έτσι ώστε να καταρτιστούν ετήσιες εκθέσεις κινδύνου. Επιπλέον, οι διαχειρίστριες εταιρείες χρησιμοποιούν τις εκθέσεις των PSC, προκειμένου να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων των πεπραγμένων του στόλου τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κ. Χαρτάς δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα για συνεχή εκπαίδευση και ετοιμότητα των πληρωμάτων, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες, διεθνείς απαιτήσεις.

Ο κ. Διονύσης Πέππας, HSQE Manager της Pantheon Tankers Management Ltd.

Ο κ. Διονύσης Πέππας, HSQE Manager της Pantheon Tankers Management Ltd.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του κ. Πέππα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των παρατηρήσεων, αλλά και στις προϋποθέσεις για την αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων μέσω των αυτό-επιθεωρήσεων, αλλά και μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης δράσης των ναυτικών εν πλω. Ο κ. Πέππας αναφέρθηκε στις επιθεωρήσεις «που πρέπει να κάνουμε όλοι καθημερινά» καθώς όπως τόνισε τα περισσότερα συμβάντα και ατυχήματα δεν οφείλονται στις συντεταγμένες επιθεωρήσεις πλοίων αλλά στην αδυναμία του ανθρώπινου στοιχείου να παρατηρήσει έγκαιρα τα «weak signals», δηλαδή κάποιες αρχικές ενδείξεις για την μη ομαλή λειτουργία του πλοίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι ήδη μεγάλοι ναυλωτές απαιτούν πέραν των επιθεωρήσεων από τη σημαία, την κλάση και τα Port State Control και ένα είδους αυτό-επιθεώρησης προκειμένου να προλαμβάνονται τυχόν ατέλειες. Ο κ. Πέππας «επιστράτευσε» το βιβλίο του Δρ. Daniel Kahneman, «Thinking, Fast and Slow», σημειώνοντας ότι ο ανθρώπινο μυαλό δουλεύει με δύο τρόπους: 1) γρήγορη σκέψη και διαίσθηση για τη λήψη αποφάσεων και 2) αργή σκέψη με έμφαση στη λεπτομέρεια κυρίως για την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων. Ο HSQE Manager της Pantheon Tankers Management υπογράμμισε τη σημασία της ψυχικής υγείας των ναυτικών τονίζοντας ότι «πρέπει να χτίζουμε ένα ψυχολογικό ρεζερβουάρ» και προέτρεψε τους νέους σπουδαστές να αναπτύσσουν skills, τα οποία θα αποτελέσουν εφόδια για το μέλλον τους στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών:

pdf-flat

Ζήσσιμος Χαρτάς – Port State Control Inspections

pdf-flat

Διονύσης Πέππας – Observing Differently

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες από τη Διάλεξη:

Χορηγός του Κύκλου Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας:
tototheoMaritimeLanscape

Αρωγοί και υποστηρικτές του Κύκλου Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας της Isalos.net:
Χορηγοί