Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές

0

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει για την απόφασή του να δοθεί η δυνατότητα δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητές.

Η απόφαση αφορά στα δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020 μετά τη διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 («Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).

Κριτήριο για την παροχή αυτή είναι το ατομικό εισόδημα να φτάνει τα (έως και) 7.863 €, δηλαδή στο 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα να φτάνει τα (έως και) 5.504 €, δηλαδή στο 70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

Να σημειωθεί ότι η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά, ενώ δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία σπουδών από άλλη πηγή.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ.