Πανεπιστήμιο Πειραιώς: νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ναυτιλιακά

0

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής με πολύ καλή γνώση αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον C1) στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλιακή Διοικητική» που απονέμει τίτλο συντασσόμενο στην αγγλική ως «Master of Science (M.Sc.) in Shipping Management».

Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) ενώ παρέχεται η δυνατότητα πλήρους (ενός έτους) ή μερικής (δύο έτη) φοίτησης.

Το ύψος των διδάκτρων είναι 7.000 ευρώ καταβαλλόμενα σε δόσεις στα οποία συμπεριλαμβάνεται εναλλακτικά:
– είτε το κόστος επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης 8 εβδομάδων σε ναυτιλιακή εταιρεία
– είτε της πιστοποίησης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα σε 4 συναφείς θεματικές ενότητες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι την 21η Αυγούστου 2018 αίτηση/ βιογραφικό με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο πτυχίου, ξένη γλώσσα, βιογραφικό, δημοσιεύσεις, εμπειρία κλπ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση nafadmin@unipi.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτο: Πανεπιστήμιο Πειραιώς