Νέος κύκλος υποτροφιών από το Ίδρυμα Fulbright

0

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι υποτροφίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα ή να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright απονέμονται στους τομείς των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Σπουδών Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι το αμερικανικό πανεπιστήμιο / εκπαιδευτικό ίδρυμα της προτίμησής τους και υποβάλλουν την αίτησή τους σε αυτό. Επιτροπές αξιολόγησης στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ τις οποίες έχει ορίσει το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλέγουν τους υποτρόφους με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία τους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επιτεύγματά τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το Ίδρυμα Fulbright όμως δεν προσφέρει απλώς μια υποτροφία. Προσφέρει σε επιστήμονες την ευκαιρία να βιώσουν μια καθοριστική για την πορεία τους πολιτισμική και ακαδημαϊκή εμπειρία και τους παρέχει αδιάκοπη στήριξη όχι μόνο για το διάστημα που διαρκεί η υποτροφία αλλά και μετά το πέρας αυτής. Και τα οφέλη δεν εξαντλούνται εδώ: Μια υποτροφία Fulbright ανοίγει νέους δρόμους και προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δόμησης ενός δικτύου επαφών σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Fulbright είναι το κορυφαίο ίδρυμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1946 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον γερουσιαστή του Arkansas J. William Fulbright. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες –φοιτητές, επιστήμονες-ερευνητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες– προκειμένου να σπουδάσουν, να διδάξουν, να δώσουν διαλέξεις ή να διεξαγάγουν έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα αντιστοίχως.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 μπορείτε να βρείτε εδώ.