Νέο ναυτιλιακό σεμινάριο από την Ελληνοαμερικανική Ένωση

0

Τα ναυτικά δάνεια, ή ναυτοδάνεια, είναι ιδιαίτερο είδος δανειακών συναλλαγών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τα κλασσικά δάνεια και συνοδεύονται από πολλές και διαφορετικές εξασφαλιστικές συμβάσεις. Βασικός στόχος του σεμιναρίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι να εξηγήσει τη δομή και τις βασικές ρήτρες ενός ναυτοδανείου και να παρουσιάσει με πρακτικό τρόπο διάφορες εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες. Θα εξεταστούν επίσης τα σημεία-κλειδιά των σχετικών συμβάσεων και θα τονιστούν οι συνηθισμένες παγίδες που περιλαμβάνουν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και τραπεζικά στελέχη που ασχολούνται με σχετικές συμβάσεις, και σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων χωρίς νομικό υπόβαθρο που διαπραγματεύονται δάνεια.

Το σεμινάριο «Τα Ναυτοδάνεια και οι Εξασφαλίσεις τους» που θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στις 17 & 18 Μαΐου 2018.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

·   Μορφές δανείων

·   Βασικές έννοιες ναυτοδανείου (offer letter, acquisition/capital requirements financing, debt/equity ratio, asset cover ratios, securities κλπ)

·  Δομή και ρήτρες κλασικού ναυτοδάνειου και σχετικά νομικά έγγραφα (documentary conditions precedent and subsequent – legal opinions)

·  Εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680056 ή 2103680006, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr