Νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΕΝ

0

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την πλήρωση οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου, ως ακολούθως:

screenshot

Αναλυτικά τις προϋποθέσεις αλλά και τα γενικά καθήκοντα του διορισμού μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική προκήρυξη, εδώ.