Μια νέα υβριδική λύση για την πρόωση των πλοίων

0

Η ναυπηγική εταιρεία C-Job πραγματοποίησε τον σχεδιασμό ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο χρησιμοποιεί την αιολική ενέργεια, γνωστό και ως Flettner Freighter, και αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση καυσίμων περίπου 14%.

Το χωρητικότητας 8.500 dwt πλοίο θα είναι εξοπλισμένο με δύο περιστρεφόμενους κυλινδρικούς ιστούς της εταιρείας Norsepower, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τις κύριες μηχανές, αποτελώντας μια συναρπαστική υβριδική λύση. Οι περιστρεφόμενοι αυτοί κύλινδροι τοποθετούνται στο κατάστρωμα του πλοίου και χρησιμοποιούν το φαινόμενο Μάγκνους για να δημιουργήσουν πρόωση με τη βοήθεια του ανέμου.

Η οικογενειακή εταιρεία Switijnk προσέγγισε τη C-Job μετά τη συμμετοχή της τελευταίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «S@IL», για το οποίο η C-Job σχεδίασε ένα Flettner Freighter πλοίο χωρητικότητας 4.500 dwt. Η C-Job σχεδίασε αυτό το μικρότερο πλοίο με τέσσερις περιστρεφόμενους κυλινδρικούς ιστούς.

Ωστόσο, έπειτα από μελέτη των επικρατέστερων ανέμων στα προτεινόμενα δρομολόγια των πλοίων της Switijnk, η C-Job αποφάσισε να σχεδιάσει ένα νέο πλοίο, με την ονομασία FF8500, το οποίο θα φέρει δύο μεγαλύτερα περιστρεφόμενα ιστία.

Ο κ. Jelle Grijpstra, Business Manager στη C-Job, ανέφερε: «Τα περιστρεφόμενα ιστία επελέγησαν γι’ αυτό το έργο επειδή είναι εύχρηστα, ασφαλή, δεν παράγουν θόρυβο, δεν απαιτούν επιπλέον πλήρωμα και είναι φτηνότερη επένδυση σε σχέση με άλλα συστήματα. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους έχει αποδειχθεί με επιτυχία».

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Μια νέα υβριδική λύση για την πρόωση των πλοίων», Ναυτικά Χρονικά, Μάρτιος 2018, σ. 96