Σύστημα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και στην ΑΕΝ Κύμης

0

Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Κύμης παρουσιάστηκε το σύστημα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (e-learning), το οποίο παρέχει ως χορηγία για τα επόμενα τρία έτη η εταιρεία SQLearn στις δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της Ελλάδας, στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σημειώνεται πως κατά το 2018 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχες παρουσιάσεις του συστήματος στις ΑΕΝ Χίου και Ασπροπύργου.

Η εκδήλωση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα (διαθέσιμη εδώ) πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. Στυλιανού Μπέλλα, του Διοικητή της ΑΕΝ Κύμης Αντιπλοίαρχου Λ.Σ. Βασιλείου Μπικάκη, της Διευθύντριας Σπουδών της Σχολής Ιωάννας Σιμώνη, του Γενικού Διευθυντή της SQLearn Σπύρου Γκούμα, του εκπροσώπου της συνεργαζόμενης Theta Marine Consulting καπτ. Ιωάννη Θεοδωράκα, καθώς και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΕΝ.

(Α-Δ): Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Στυλιανός Μπέλλας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών- ΥΝΑΝΠ, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλειος Μπικάκης, Διοικητής της ΑΕΝ Κύμης

(Α-Δ): Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Στυλιανός Μπέλλας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών- ΥΝΑΝΠ, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλειος Μπικάκης, Διοικητής της ΑΕΝ Κύμης

Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι μαθητές με προσωπικούς κωδικούς μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά μαθήματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους στο ναυτικό επάγγελμα. Η παρακολούθηση των ψηφιακών μαθημάτων προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της αυτο-επιμορφωσης στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (soft skills).

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του συστήματος e- learning στην ΑΕΝ Κύμης

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του συστήματος e- learning στην ΑΕΝ Κύμης

Το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιείται ήδη από τη ναυτιλιακή αγορά για επιμόρφωση και κατάρτιση των πληρωμάτων ακόμα και εν πλω, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης σε ζητήματα που καλύπτουν απαιτήσεις διεθνείς, εθνικές και της σημαίας, ασφαλείας κ.λπ.

Η δομή των ψηφιακών μαθημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές όπως 3D animation, είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τη θεωρία εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, ενώ το όλο σύστημα είναι πιστοποιημένο από τον Αμερικανικό Νηογνώμονα (ABS).

IMG_6976

Στην παρουσίαση της πλατφόρμας τονίστηκε από τους ομιλητές η σημασία του εν λόγω συστήματος για τη συνεχή επιμόρφωση των νέων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς εμπεριέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται ειδικά σε ναυτικούς, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, μετά το πέρας των σπουδών τους.