Ενημέρωση αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ για την απόκτηση διπλώματος Γ’ Μηχανικού

0

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ Τάξης ΕΝ, πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ο υπουργός ΥΝΑΝΠ Παναγιώτης Κουρουμπλής εξέδωσε νέα υπουργική απόφαση (την υπ’ αριθμόν 2233.1-34/64903/2017), σύμφωνα με την οποία οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται πλέον πρώτα στην επιτυχή εξέταση του συνόλου των μαθημάτων, τα οποία έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αντιστοιχίας και στη συνέχεια στη χορήγηση ΚΕΠ για την επιτυχή εκτέλεση της θαλάσσιας υπηρεσίας.

Με τη νέα απόφαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάζονται επιτυχώς, τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων, με στρογγυλοποίηση κάθε φορά του αριθμού προς το ελάχιστο ακέραιο. Έπειτα θα πραγματοποιείται το Α΄ εξάμηνο του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ένα τρίτο (1/3) των υπολοίπων μαθημάτων (ισχύει και εδώ η στρογγυλοποίηση) και θα μπορούν να εκτελούν το Β΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξακολουθεί ο υποψήφιος να οφείλει την επιτυχή εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων, θα εξετάζεται μετά το τέλος του τελευταίου εκπαιδευτικού ταξιδιού.