Υποτροφίες Erasmus Mundus για πάνω από 1300 μεταπτυχιακούς φοιτητές

0

Αυτό το μήνα, 1.345 φοιτητές από διάφορες γωνιές του πλανήτη έμαθαν τα καλά νέα, ότι δηλαδή έλαβαν υποτροφία, χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, για να αρχίσουν σπουδές στο πλαίσιο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus Mundus, το φθινόπωρο. Οι υποτροφίες αυτές θα καλύψουν όλα τα έξοδα του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα για την απόκτηση κοινού ή διπλού μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα περισσότερα προγράμματα έχουν διετή διάρκεια. Για 11 από αυτές τις υποτροφίες επελέγησαν υποψήφιοι από την Ελλάδα.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας των πανεπιστημίων προκειμένου να προσφέρουν ολοκληρωμένα, καινοτόμα και ποιοτικά πανεπιστημιακά προγράμματα. Καθώς γιορτάζουμε την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus, το γεγονός ότι τούτο το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα ευνόησε τις διεθνείς προοπτικές στα πανεπιστήμια, στους σπουδαστές και στο προσωπικό αποτελεί πηγή έμπνευσης. Για τον λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να χρηματοδοτούμε, το 2017, πάνω από 1 300 υποτροφίες σε φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε δύο χρόνια θα έχουν αποφοιτήσει, κατάλληλα θωρακισμένοι με γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, για να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη σταδιοδρομία τους.»

Οι φετινές υποτροφίες χορηγήθηκαν σε φοιτητές προερχόμενους από τις έξι ηπείρους, και κυρίως από πέντε χώρες: Βραζιλία (79), Ινδία (63), Ιράν (59), Μπανγκλαντές (58) και Μεξικό (49). Ποσοστό τουλάχιστον 75% των υποτροφιών προορίζονται για τους φοιτητές των χωρών εταίρων, με επιπλέον υποτροφίες σε ορισμένες περιοχές του κόσμου όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την πολιτική συνεργασίας με την ΕΕ. Το υπόλοιπο 25% διατίθεται σε φοιτητές από την ΕΕ και από άλλες χώρες του προγράμματος.

Ο λεπτομερής πίνακας υποτροφιών ανά χώρα, μπορείτε να βρείτε εδώ.