Εμπλουτισμένο πρόγραμμα «e-Learning» της HELMEPA

0

Ξεκίνησε η διάθεση του εμπλουτισμένου με 4 νέα θέματα προγράμματος e-Learning της HELMEPA σε εταιρείες μέλη της και μη.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη DYNAMARINe, εταιρικού μέλους της HELMEPA, και την εκπαιδευτική επιτροπή της HELMEPA, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες μέλη της ένωσης να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα μέσα για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Αξιωματικοί ΕΝ και στελέχη γραφείου, κάθε εθνικότητας, μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξής δύο πακέτα επιμόρφωσης στην Αγγλική:

A. Environmental related Training Course

• SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
• Vessel General Permit
• Ballast Water Management
• Marine Litter – MARPOL Annex V
• Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs
• Oil Record Book, Part I
• Sewage and Grey Water Management Onboard

B. Safety related Training Course

• Risk Assessment during loading/unloading operations in tankers
• Accident prevention during lifeboats
• Safe entry into enclosed spaces
• Navigation in dense and controlled traffic
• Weaknesses related to Fire Safety
• Maritime Labour Convention – general overview
• Passage Planning (with reference to PSSAs)

Το κάθε θέμα περιλαμβάνει:

– Παρουσίαση του θέματος.
– 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για να ελεγχθεί τι αποκόμισε ο χρήστης, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 3 προσπάθειες για να φθάσει ποσοστό επιτυχίας 66% και άνω ώστε να λάβει πιστοποίηση.
– Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης για σχόλια/παρατηρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε πακέτου, ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα στο προσωπικό του email σχετικό πιστοποιητικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.