Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΓΕΝ και ΕΜΠ

0

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε πως την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, ο διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος ΠΝ και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ευάγγελος Χριστοφόρου, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και των εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, επί εκπαιδευτικών, τεχνικών και ερευνητικών θεμάτων.

Η σύγχρονη και ταυτόχρονα ισχυρή τεχνολογική υπόσταση του ΕΜΠ σε συνδυασμό με τη σημαντική εμπειρία στο πεδίο την οποία διαθέτουν τα στελέχη του ΠΝ, θα συγκλίνουν με στόχο την προαγωγή και προώθηση αντικειμένων και τομέων κοινού ενδιαφέροντος, στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής των. Έτσι τα κύρια οφέλη που θα προκύψουν από τις εν λόγω συνεργασίες θα είναι σημαντικά και θα αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

pan_6200

pan_6206

pan_6207

pan_6228

pan_6238