Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης («stages») για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει ένα μηνιαίο επίδομα ύψους περίπου € 1.120 και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου. Μπορεί επίσης να παρέχεται ασφάλιση ατυχημάτων και υγείας.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρρύσει κάθε χρόνο, περίπου 1.300 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σημαντικές Προϋποθέσεις:
– Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (3 έτη σπουδών)
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας
– Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ

Η προθεσμία για την συμπλήρωση της αίτησης είναι η 31η Αυγούστου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και υποβολή της αίτησης μπορείτε να πραγματοποιήσετε εδώ.