Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών υποτροφιών

0

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, ανακοινώνει τους 22 νέους μεταπτυχιακούς υποτρόφους οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικά στοιχεία για την επιλογή ήταν:

-Το ακαδημαϊκό προφίλ του κάθε υποψήφιου (επίδοση στο προπτυχιακό επίπεδο, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα).
-Το προτεινόμενο πρόγραμμα και πανεπιστήμιο για την απόκτηση master.
-Το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ του υποψήφιου και η αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης του κόστους σπουδών.

Με βάση τα ανωτέρω το Ίδρυμα θα χορηγήσει τις ακόλουθες υποτροφίες:

newsInline_325_579f169c3105e

Σημειώνεται πως κατά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων για το πρόγραμμα του πλωτού μουσείου “Νεράιδα”, η επιτροπή επιλογής αποφάσισε τη χορήγηση 2 επιπλέον υποτροφιών σε υποψήφιους που είχαν υποβάλει αίτηση στο γενικό πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος.