Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ελληνικού παραρτήματος του Nautical Institute

0

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Ναυτικού Ινστιτούτου (Nautical Institute), που βρίσκονται στην Ελλάδα, στον υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου Metropolitan. Κατά την διάρκεια της συνάντησης διεξήχθησαν οι εκλογές του παραρτήματος αλλά και συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του παραρτήματος στο άμεσο μέλλον.

Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι τα εξής:

Hon. Chairman: Cpt. Malcolm Mackenzie

Chairman: Cpt. Nikos Aslanis

Vice Chairman: Cpt. Apostolos Kountouris

Treasurer: Cpt. George Lambrianos 

Secretary: Paul Α. Filippakis

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων. (ΠΕΠΕΝ)

Στα άμεσα σχέδια του παραρτήματος είναι και η οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων στις Α.Ε.Ν. που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, με την συνδρομή της ΠΕΠΕΝ, καθώς και μια συνάντηση με τα στελέχη του Nautical Institute, που θα έρθουν από το Λονδίνο για να συμμετέχουν στην εκδήλωση των Ποσειδωνίων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού παραρτήματος του Nautical Institute.