Ανακοίνωση Υποτροφιών από το ALBA και τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

0

Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Οι υποτροφίες, που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 35 ετών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ανήκουν σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες ή/και είναι παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.

Το ALBA και τα Ελληνικά Πετρέλαια επιθυμούν μέσα από αυτήν την ενέργεια να δώσουν την ευκαιρία σε ανθρώπους από αδύναμες οικονομικά ομάδες, να κάνουν τα εκπαιδευτικά τους όνειρα πραγματικότητα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Η μία υποτροφία αφορά σε σπουδές στο πρόγραμμα The ALBA MBA (full time).

Η δεύτερη υποτροφία θα δoθεί για σπουδές σε προγράμματα εξειδίκευσης (Masters). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για ένα από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:
• MSc in Finance
• MSc in Risk Management
• MSc in Marketing
• MSc in Strategic Human Resource Management
• MSc in Business for Lawyers
• MSc in International Business and Management
• MSc in Shipping Management
• MSc in Entrepreneurship
• MSc in Tourism Management

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ALBA https://applications.alba.edu.gr/ με την ένδειξη στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο Scholarship-Financial Aid : «Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια».

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Για περισσότερες πληροφόριες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής αλλά και την διαδικασία της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να απευθύνονται στην κα Αναστασία Μπέλου, στο 210 8964531 (εσωτ. 2220) ή με e-mail στο abelou@alba.edu.gr.