13 νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Α.Ε.Ν.

0

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πληρωθούν 13 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου και επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) βαθμίδας Καθηγητή, Επίκουρου καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, ως ακολούθως:41447_003

pdf-flat

Προκήρυξη ΥΝΝΠ

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η 29/06/2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για τις νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Α.Ε.Ν., μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη απόφαση-προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησιωτικής Πολιτικής.