Υποτροφία από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές

0

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα δέχεται αιτήσεις για την υποτροφία Mansion House, η οποία ανέρχεται έως και το ποσό των 7.500 στερλινών. Η συγκεκριμένη υποτροφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που αφορούν σε Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική σε Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• να είστε Έλληνας πολίτης κάτω των 35 ετών
• να είστε κάτοχος πτυχίου από ελληνικό πανεπιστήμιο η ΤΕΙ με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7,5
• να είστε σε θέση να προσκομίσετε αντίγραφο του πτυχίου σας και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 10 Ιουλίου 2016
• να έχετε επιστολή αποδοχής από Βρετανικό Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έως τις 31 Αυγούστου 2016.

Για να υποβάλετε αίτηση συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.drossopoulou@mobile.ukti.gov.uk

pdf-flat

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2016

Για να ενημερωθείτε για περαιτέρω χρηματοδότηση και υποτροφίες για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του British Council, Education UK.