Διοργάνωση νέου Ναυτιλιακού Σεμιναρίου

0

Η Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων διοργανώνει νέο επιμορφωτικό σεμινάριο πρακτικής της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, 2015-2016,  με θέμα:
«INVEST IN SHIPPING/ IPO/STOCKS /HEDGE FUNDS» 
Εισηγητής θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Κοτζιάς.
Η διάρκειά του θα είναι συνολικά 9 διδακτικές ώρες.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ        7 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016    6-9 μ.μ. 
ΤETAΡΤΗ        9 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016    6-9 μ.μ.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016    6-9 μ.μ. 
Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η μετάδοση της πρακτικής εμπειρίας και των γνώσεων των ναυτιλιακών παραγόντων προς τους μελλοντικούς μεσίτες ναυλώσεων και αγοραπωλησιών πλοίων, με τελικό στόχο την άνοδο του επιπέδου της ναυτιλιακής αγοράς.        
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα γραφεία της Λέσχης , Ακτή Μιαούλη 57,  2ος όροφος.  
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τη γραμματεία, τηλ. 2104220055 και επισκεφθείτε το site της ένωσης: www.hsa.gr