Το σύστημα εισαγωγής στις ΑΕΝ

Γενικά

Οι σπουδές στις ΑΕΝ διαρκούν 4 χρόνια και ακολουθούν το σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση εναλλάσσεται μεταξύ θεωρητικής εκπαίδευσης στην Ακαδημία (6 διδακτικά εξάμηνα) και αμειβόμενης πρακτικής εκπαίδευσης στο πλοίο, συνολικής διάρκειας 12 μηνών (sandwich courses).

Η φοίτηση στις ΑΕΝ είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις ΑΕΝ, εκτός των ΑΕΝ/ Ασπροπύργου και Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις ΑΕΝ/ Κρήτης και Ηπείρου.

Ειδικά προσόντα για την εισαγωγή στις ΑΕΝ

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
– Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
– Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
– Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του
– Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα (ΑΕΝ/ Πλοιάρχων – ΑΕΝ/ Μηχανικών)
– Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Διαδικασία εισαγωγής στις ΑΕΝ

screenshot

Χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού έτους στις ΑΕΝ

screenshot

 

Εισαγωγή Κυπρίων σπουδαστών

Κατά το τέλος της υποχρεωτικής στράτευσης των 2 ετών, συνήθως τον μήνα Μάιο, ο εκάστοτε υποψήφιος συμπληρώνει μία αίτηση που του παρέχει ο στρατός και την παραδίδει στο τμήμα Ναυτιλίας στη Λεμεσό. Η αίτηση που συμπληρώνεται αφορά στην εξέταση του υποψήφιου αλλά και της υποψήφιας σε 3 μαθήματα, Μαθηματικά, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, τα οποία είναι απαραίτητα για εισαγωγή στην ΑΕΝ. (Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ύλη των μαθημάτων αναγράφονται κάθε χρόνο στην αίτηση που συμπληρώνεται για την εισαγωγη)

Τον Ιούλιο λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις και τον Αύγουστο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρώνεται μέσα Οκτωβρίου, αφού έχουν εισαχθεί πρώτα όλοι οι Έλληνες σπουδαστές στις σχολές.

Ο υποψήφιος/η υποψήφια έχει το δικαίωμα να επιλέξει με σειρά προτιμήσεως 3 σχολές και ανάλογα με την πληρότητα τους σε σπουδαστές θα γίνει εισαγωγή στην αντίστοιχη σχολή. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις δύο ειδικότητες, των Πλοιάρχων και των Μηχανικών.

Ετησίως οι θέσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους/υποψήφιες από την Κύπρο είναι περίπου 40. Το κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία τους στις προαναφερόμενες εξετάσεις. (Δεν απαιτούνται Παγκύπριες εξετάσεις για την εισαγωγή στις ΑΕΝ)

Σχετικά με την προαγωγή στους επόμενους βαθμούς της ιεραρχίας, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες αξιωματικούς.

Τέλος, ο υποψήφιος/η υποψήφια από την Κύπρο θα πρέπει να κάνει ορισμένες ιατρικές εξετάσεις στην Κύπρο, οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές για την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου. Παρόλα αυτά, αφού γίνει η εισαγωγή στη σχολή και έρθει η ώρα για παραλαβή του Ελληνικού Ναυτικού Φυλλαδίου θα ζητηθεί από τα Ναυτικά Μητρώα να ξεναπεράσει ο υποψήφιος/η υποψήφια από υγειονομική εξέταση στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Πειραιά.

Για τους άντρες υποψήφιους δεν απαιτείται να είναι στρατολογημένοι για να υποβάλλουν την αίτηση. Όμως εάν η αίτηση υποβληθεί κατά την διάρκεια της θητείας τότε κερδίζεται χρόνος, καθώς δεν θα χρειαστεί η υποβολή καινούριας αίτησης από το νέο έτος καθώς οι αιτούντες θα έχουν προλάβει την προθεσμία του τρέχοντος έτους.