Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί τυγχάνουν μεγάλης ζήτησης από υποψήφιους εργοδότες στη χώρα, βρίσκοντας το δρόμο τους, όλο και περισσότερο στα τεχνικά τμήματα ναυτιλιακών εταιρειών. Με την κυρίαρχη παρουσία των Ελλήνων Εφοπλιστών στις παραγγελίες νέων κατασκευών, οι καλές προοπτικές απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστούν, όχι μόνο σε σχετικούς, αλλά και σε απόλυτους όρους.

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν βοήθεια για την επαγγελματική του εξέλιξη (πέρα της κανονικής τους δουλείας) δια μέσου της συμμετοχής τους σε διάφορες ενώσεις, οι οποίες προσφέρουν σεμινάρια και εκπαίδευση διαφόρων ειδών. Γενικά , η Αθήνα βρίθει από τέτοιες δραστηριότητες , δεδομένης της ισχυρής παρουσίας ενός μεγάλου αριθμού Ναυτιλιακών εταιρειών στην περιοχή. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο του τον Νοέμβριο και επιπλέον προσφέρει σεμινάρια στα κεντρικά του γραφεία σε μηνιαία βάση. Σεμινάρια προσφέρονται και από το Ελληνικό Τμήμα της Society of Naval Architects & Marine Engineers (SNAME) , το οποίο είναι ιδιαίτερα δραστήριο. Τέλος, Σεμινάρια προσφέρει και το τοπικό γραφείο του Royal Institute of Naval Architects (RINA) σε συνεργασία με Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) το οποίο μάλιστα είναι η παλαιότερη ένωση του είδους της στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία που επιδιώκουν οι απόφοιτοι, κατά βάση ακολουθούν τους παρακάτω εργασιακούς τομείς, οι οποίοι παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη δημοτικότητα επιλογής τους.

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Ο απόφοιτος συχνά αρχίζει ως βοηθός Αρχιμηχανικού (Αssistant Superintendent Engineer) και αργότερα προάγεται σε Αρχιμηχανικός (Superintendent Engineer). Μερικοί από αυτούς προχωρούν σε υψηλότερες θέσεις όπως αυτές του υπεύθυνου λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, καθώς και του τεχνικού διευθυντή. Άλλοι ακολουθούν μια ελαφρώς διαφορετική πορεία, ενεργώντας ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών σε νέες κατασκευές και επισκευές, ως εταιρικοί μηχανικοί εγκρίσεων σχεδίων (Internal Plan Approval Engineers) και ως σημεία επαφής με τους νηογνώμονες.

Συμβουλευτικές Εταιρείες: Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά μικρά γραφεία, στα οποία οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί είναι ουσιαστικά αυτοαπασχολούμενοι . Προσφέρουν τεχνικές συμβουλές στους Πλοιοκτήτες, πραγματοποιούν τροποποιήσεις σχεδίων και σε περιορισμένο βαθμό νέα σχέδια, ετοιμάζουν εκθέσεις και προβλέψεις σχετικά με τους Ναύλους κ.ο.κ. Ένας μικρός αριθμός συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

Νηογνώμονες

Οι σημαντικότεροι Νηογνώμονες διατηρούν γραφεία που εδρεύουν στην περιοχή του Πειραιά, απασχολώντας αρκετούς αποφοίτους. Εκεί διενεργούν εγκρίσεις σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.α.

Δημόσιος Τομέας

Υπήρξε δημοφιλέστατη επιλογή σταδιοδρομίας στο παρελθόν. Πλέον δεν ισχύει το ίδιο, καθώς οι νέες προσλήψεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Γενικά απασχολούνται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Πολεμικό Ναυτικό).

Εταιρείες του ευρύτερου Ναυτιλιακού Πλέγματος

Εδώ περιλαμβάνονται εταιρείες κατασκευής ή/και παροχής ανταλλακτικών , τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.

Ναυπηγεία

Αποτελεί ένα προβληματικό κλάδο στην Ελλάδα, ο οποίος πλέον απορροφά μικρό ποσοστό των αποφοίτων. Ασχολούνται κυρίως με διαχείριση επισκευών.