Προσωπικότητες της Ναυτιλίας

Τι θα ήταν η ναυτιλία χωρίς το παρελθόν της;

Σε μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, η Isalos.net παρουσιάζει σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας που είχαν αποτυπώσει στις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους και το όραμά τους. Η καταγραφή της ζωής και του έργου ανθρώπων που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ελληνική ναυτιλία και έχουν επηρεάσει τις επόμενες γενιές, ευελπιστούμε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης αλλά και διάθεσης για περαιτέρω διεύρυνση των οριζόντων για τις νέες γενιές Ναυτελλήνων.