Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως για τα πιστοποιητικά των Φιλιππινέζων ναυτικών

0

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Παρασκευή 31 Μαρτίου να συνεχίσει να αναγνωρίζει το σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των Φιλιππινέζων ναυτικών. Με ανακοίνωσή τους, ECSA και ICS χαιρέτισαν αυτή την εξέλιξη, καθώς οι Φιλιππινέζοι ναυτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την παγκόσμια ναυτιλία.

Η απόφαση των Βρυξελλών επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των Φιλιππίνων με τις απαιτήσεις της STCW. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, μετά από έλεγχο της EMSA σε ναυτικές ακαδημίες των Φιλιππίνων, τα πρότυπα εκπαίδευσης των Φιλιππινέζων ναυτικών σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκαν υποδεέστερα του απαιτούμενου.

Οι Φιλιππινέζοι ναυτικοί αντιπροσωπεύουν το 14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού ναυτικών. Μετά τον έλεγχο της EMSA, ECSA και ICS ένωσαν τις δυνάμεις τους με stakeholders της ναυτιλίας, όπως και με την κυβέρνηση των Φιλιππίνων, υπό το International Advisory Committee on Global Maritime Affairs (IACGMA), προκειμένου οι εν λόγω προκλήσεις να καμφθούν.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά