Ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας: Οι ηλεκτρονικές φορτωτικές σε θέση οδηγού

0

Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών φορτωτικών παρουσιάζει νέα έρευνα, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχε και η BIMCO.

Βασικό εύρημα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν μέλη οργανισμών της Future International Trade (FIT) Alliance, είναι ότι οι ηλεκτρονικές φορτωτικές αποτελούν βασικό πυλώνα, προκειμένου να ξεκλειδώσει o ψηφιακός μετασχηματισμός του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς ναυτιλίας. Μάλιστα το 86% των συμμετεχόντων υποστήριξαν το εν λόγω επιχείρημα. Στα οφέλη των ηλεκτρονικών φορτωτικών, οι συμμετέχοντες ανέφεραν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών (78%), τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών (73%), την εξοικονόμηση κόστους κ.ά.

Η έρευνα συγχρόνως αναγνωρίζει ορισμένα εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και η νομική αποδοχή των ηλεκτρονικών φορτωτικών. Παράλληλα η έρευνα ανέδειξε την έλλειψη ενημέρωσης για τον αριθμό των ηλεκτρονικών φορτωτικών στον κλάδο του χύδην φορτίου. Στο πλαίσιο αυτό η BIMCO σχεδιάζει να αναδείξει το ζήτημα αυτό, ενημερώνοντας τακτικά τα μέλη της σχετικά με την κατάσταση υιοθέτησης – η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει ήδη το 30% του ετήσιου όγκου εμπορίου.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά