Η πρώτη δοκιμή ναυτιλιακών βιοκαυσίμων στην Ισπανία

0

Η ισπανική CEPSA πραγματοποίησε, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προώθηση της απανθρακοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών, την πρώτη δοκιμή προηγμένων βιοκαυσίμων 2G στην Ισπανία, στο πλοίο «Montestena» της ναυτιλιακής εταιρείας Ibaizabal Tankers.

Το βιοκαύσιμο 2G παράγεται από χρησιμοποιημένα λάδια, τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικό βιώσιμης προέλευσης ISCC και πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO), ενώ η CEPSA έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές του εν λόγω καυσίμου στα πλοία του στόλου της προτού το διαθέσει στους πελάτες της.

Τα αποτελέσματα της νέας δοκιμής έδειξαν πως η κατανάλωση του βιοκαυσίμου δεν επηρεάζει τη λειτουργία και την απόδοση των κινητήρων των πλοίων, με την CEPSA να είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει τη διάθεσή του σε εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το βιοκαύσιμο 2G μπορεί να καταναλωθεί χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στον εξοπλισμό των πλοίων, ενώ η καύση του δεν παράγει οξείδια του θείου και μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου «Positive Motion» της CEPSA για το 2030, μέσω του οποίου η εταιρεία προωθεί την απανθρακοποίηση των κλάδων των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών μέσω της διάθεσης πράσινων καυσίμων, όπως τα βιοκαύσιμα και το πράσινο υδρογόνο. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τομέα της εγχώριας παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έως το 2030, στοχεύοντας στην επίτευξη ετήσιας παραγωγής 2,5 εκατ. τόνων βιοκαυσίμων.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά