Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύστημα εξαερισμού των πλοίων

0

Φυσικός εξαερισμός (Natural ventilation): Πρόκειται για τον εξαερισμό που πραγματοποιείται στο φορτίο που βρίσκεται στα κύτη, με την είσοδο από το κυρίως κατάστρωμα ατμοσφαιρικού αέρα διαμέσου ανεμοδόχων (cargo hold ventilators) και αεραγωγών-οχετών (air trunks), που είναι η συνέχεια των ανεμοδόχων κάτω από το κατάστρωμα. Επιφανειακός φυσικός αερισμός γίνεται και με ανοιχτά κύτη, όταν ο καιρός το επιτρέπει. Ο αέρας που εισέρχεται στα κύτη προέρχεται από τον άνεμο που φυσά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από αυτόν που δημιουργεί η ίδια η ταχύτητα του πλοίου. Η έξοδος του αέρα των κυτών βασίζεται στην ιδιότητα που έχει ο θερμός αέρας να ανεβαίνει προς το επάνω μέρος του κύτους και μέσω ανεμοδόχου εξαγωγής να εξέρχεται στο κατάστρωμα. Σε κάθε κύτος υπάρχει ανεμοδόχος εισαγωγής (inlet) και ανεμοδόχος εξαγωγής (outlet). Ο φυσικός εξαερισμός στην επιφάνεια του φορτίου είναι ιδανικός για πολλά φορτία, όπως τα σιτηρά, τους άνθρακες κ.ά. Οι ανεμοδόχοι είναι συνήθως σταθερού τύπου, με κεφαλή σε σχήμα μανιταριού, έχουν μεγάλη διάμετρο για μεγαλύτερη είσοδο και έξοδο αέρα, ενώ το σχήμα μανιταριού και ο συρμάτινος προφυλακτήρας (σήτα) προστατεύουν από την είσοδο βροχής και θαλάσσιου σπρέι. Η ανεμοδόχος ανοιγοκλείνει χειροκίνητα μέσω ενός άξονα που φέρει σπείρωμα.

Μηχανικός αερισμός: Ο μηχανικός αερισμός αποτελείται από το σύστημα μηχανικού εξαερισμού και διαθέτει ξεχωριστούς ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, ασφαλείς για χρήση και σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Το παραπάνω σύστημα συμπληρώνει τον φυσικό αερισμό του πλοίου. Ο μηχανικός αερισμός αποτελείται από μεγάλους ανεμιστήρες, που κινούνται με ηλεκτρισμό και βοηθούν τον φυσικό αερισμό στους χώρους του φορτίου με την παροχή ρεύματος φυσικού ατμοσφαιρικού αέρα. Ο μηχανικός εξαερισμός των κυτών σε ορισμένα πλοία επιβάλλεται από τον κώδικα IMDG (International Maritime Dangerous Goods) αλλά και από τον κώδικα IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes) για τη φόρτωση συγκεκριμένων φορτίων, όπως πολυμερικά σφαιρίδια και σιδηροπυρίτη.

Τεχνικός εξαερισμός: Χαρακτηρίζεται ως το σύστημα ελέγχου της υγρασίας των χώρων φορτίων με εγκατάσταση μονάδων αφύγρανσης. Συναντάται σε ορισμένα μικρά πλοία γενικού φορτίου, όπως σε πλοία μεταφοράς δασικών προϊόντων και προϊόντων χάλυβα.