Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το περιεχόμενο και τα τμήματα των δελτίων καιρού

0

Τα δελτία καιρού που παρέχονται στους ναυτιλλομένους από καθορισμένους ραδιοσταθμούς και σε επίσης καθορισμένα χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνονται κατανοητά σε αυτούς με σκοπό τον ασφαλή πλου. Οι ναυτικές μετεωρολογικές υπηρεσίες καθώς και ο WMO (World Meteorological Organization) διαθέτουν στους ναυτιλλομένους τις συχνότητες και τα προγράμματα μετάδοσης των δελτίων καιρού. Ένα αντίστοιχο δελτίο καιρού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

·         Στο 1ο τμήμα: Προειδοποίηση θύελλας σε απλή γλώσσα.

·         Στο 2ο τμήμα: Σύνοψη της καιρικής κατάστασης σε απλή γλώσσα.

·         Στο 3ο τμήμα: Παρέχεται μια πρόγνωση καιρού για τις περιοχές ενδιαφέροντος σε απλή γλώσσα.

·         Στο 4ο τμήμα: Πραγματοποιείται συνοπτική ανάλυση του χάρτη καιρού με τον συντομευμένο Διεθνή Κώδικα Ανάλυσης για ναυτική χρήση (IAC FLEET), WMO κώδικας FM 46C.

·         Στο 5ο τμήμα: Γίνονται αναγγελίες από επίλεκτα πλοία με τη βοήθεια του κώδικα FM 21C του WMO.

·         Στο 6ο τμήμα: Υπάρχουν αναγγελίες από επίλεκτους σταθμούς ξηράς σύμφωνα με τον κώδικα FM 11C του WMO.

Τα πρώτα τρία τμήματα, επειδή παρέχονται σε απλή γλώσσα, είναι γνωστά σε όλους τους ναυτικούς, ενώ τα επόμενα τρία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και τη συμβολή των εγχειριδίων, ώστε να μεταφέρουν στους ναυτιλλομένους πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Το 4ο τμήμα ενδέχεται να περιέχει υποδείξεις των βαρομετρικών συστημάτων και μετώπων χωρίς να έχει προηγηθεί η αποκωδικοποίηση των επόμενων δύο τμημάτων. Αυτό συμβαίνει διότι η ανάλυση του καιρού στο συγκεκριμένο τμήμα έχει συνταχθεί από έμπειρους μετεωρολόγους, οι οποίοι έχουν λάβει υπόψη τους πολύ περισσότερες αναγγελίες από σταθμούς επιφάνειας συγκριτικά με το 5ο και το 6ο τμήμα.

βιβλίο Ναυτικής Μετεωρολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (Αικατερίνη Γ. Ψύχα, Μιχαήλ Π. Μηνογιάννης)Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτική Μετεωρολογία (Γ’ Έκδοση), των Αικατερίνη Γ. Ψύχα και Μιχαήλ Π. Μηνογιάννη, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2020, σελ. 158

Το βιβλίο Ναυτική Μετεωρολογία του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.