Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το διπύθμενο

0

Το διπύθμενο (inner bottom or double bottom) αποτελεί έναν κενό χώρο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον εξωτερικό πυθμένα του πλοίου και στο δάπεδο των αμπαριών/δεξαμενών.

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι στεγανός και ενισχύει τον πυθμένα, με σκοπό την προστασία του πλοίου από την εισροή υδάτων στα αμπάρια του σε περίπτωση που προκληθεί ρήγμα στον εξωτερικό πυθμένα λόγω προσαράξεως του πλοίου. Το διπύθμενο είναι χωρισμένο κατά το διάμηκες και το εγκάρσιο στη μέση του πλοίου σε μικρές δεξαμενές, οι οποίες είναι χωρισμένες κατά το διάμηκες και το εγκάρσιο και χρησιμεύουν για την αποθήκευση καυσίμων, νερού και έρματος.

Καθώς οι συγκεκριμένες δεξαμενές εκτείνονται σε όλο το μήκος των αμπαριών, η αρίθμησή τους είναι ανάλογη με εκείνων που βρίσκονται πάνω από αυτές. Κατά το πλάτος, οι διπυθμενίδες χωρίζονται στα φορτηγά πλοία συνήθως σε τρία τμήματα, ώστε η μεσαία ή κεντρική δεξαμενή να βρίσκεται ακριβώς στο μέσο του πλοίου. Οι υπόλοιπες δύο δεξαμενές, η αριστερή και η δεξιά, έχουν ίση χωρητικότητα, ούτως ώστε, όταν είναι γεμάτες με έρμα ή καύσιμο, το πλοίο να παραμένει στην ίδια θέση.

naytiliakes gnoseis
Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτιλιακές Γνώσεις των Γ. Δεμερούτη & Δ. Μυλωνόπουλου, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2010, σσ. 28-29.

Το βιβλίο Ναυτιλιακές Γνώσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.