Στα σκαριά καινοτόμος σχεδιασμός δεξαμενόπλοιου κατανάλωσης υδρογόνου

0

Η εταιρεία σχεδιασμού πλοίων FKAB Marine Design έλαβε από τον νηογνώμονα RINA έγκριση επί της αρχής (AΙP) για τον σχεδιασμό ενός MR δεξαμενόπλοιου κατανάλωσης καυσίμου LNG και υδρογόνου, το οποίο χρησιμοποιεί LNG και ατμό για την επί του πλοίου παραγωγή υδρογόνου και CO2.

Η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται μέσω μιας μονάδας αναμόρφωσης φυσικού αερίου της εταιρείας Helbio, η οποία τροφοδοτεί τους κινητήρες καθώς και τις κυψέλες καυσίμου του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ABB που θα διαθέτει το πλοίο. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την αναμόρφωση του φυσικού αερίου υγροποιείται και αποθηκεύεται στο πλοίο, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αδρανές αέριο στις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Ο Αντώνης Τρακάκης, τεχνικός διευθυντής του τμήματος ναυτιλίας του RINA στην Ελλάδα, ανέφερε σχετικά: «Προκειμένου να πετύχει τους στόχους περί μείωσης των εκπομπών CO2, ο ναυτιλιακός κλάδος αντιμετωπίζει την πρόκληση να διαθέτει λύσεις που είτε βασίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων, οι οποίες όμως απαιτούν περαιτέρω ωρίμανση της υπάρχουσας τεχνολογίας, είτε αφορούν νέα καύσιμα μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα, η διαθεσιμότητα των οποίων δεν είναι εγγυημένη. Ο νέος αυτός σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου, χωρίς την ανάγκη εφοδιασμού και αποθήκευσής του στο πλοίο, ενώ υπερβαίνει και τους στόχους του ΙΜΟ που αφορούν τη μείωση της έντασης άνθρακα κατά 70% έως το 2050».

Οποιαδήποτε λύση στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 ενός πλοίου θα πρέπει να διασφαλίζει μια ανταγωνιστική βαθμολογία Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), τα όρια αξιολόγησης του οποίου γίνονται ολοένα και αυστηρότερα όσο πλησιάζουμε στο 2030. Με τον νέο σχεδιασμό, η χρήση του υδρογόνου μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή βαθμολογία CII, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

Φωτό: www.fkab.com/en
Πηγή: Ναυτικά Χρονικά