Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον υποκαπνισμό των κυτών

0

Με τον όρο «marine fumigation» ή «υποκαπνισμός» εννοούμε τη διαδικασία εφαρμογής, έκθεσης και διανομής ενός τοξικού χημικού στην αέρια κατάστασή του, με σκοπό την εξάλειψη των παρασίτων στα κύτη και στο φορτίο που περιέχουν. Οι μέθοδοι υποκαπνισμού διακρίνονται σε:

  • Υποκαπνισμός με κενά κύτη από το πλήρωμα: Εφόσον κατά τον πλου προς τον λιμένα φόρτωσης σιτηρών υπάρχουν ενδείξεις εντόμων ή παρασίτων στα κύτη, απαιτείται να γίνει υποκαπνισμός. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα χημικά, ώστε τα κύτη να καθαριστούν προσεκτικά και να ακολουθήσει ο κατάλληλος αερισμός επίσης με μεγάλη προσοχή. Ανάλογα με το υποκαπνιστικό που χρησιμοποιείται, για την ασφαλή είσοδο του πληρώματος στα κύτη απαιτούνται μερικές ώρες έως και ημέρες.
  • Υποκαπνισμός εν πλω με φορτίο στα κύτη: Πρόκειται για τον υποκαπνισμό που γίνεται κατά τη διάρκεια του έμφορτου ταξιδιού. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τον υποκαπνισμό τοποθετεί ειδικές ταμπέλες στα στόμια των κυτών, παραδίδει στον πλοίαρχο εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων, κατάλληλες οδηγίες για τα συγκεκριμένα υποκαπνιστικά μέσα καθώς και οδηγίες για τη χρήση και τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς του κράτους-σημαίας για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ο υποκαπνισμός γίνεται με ταμπλέτες φωσφοριδίου, που τοποθετούνται αμέσως μετά τη φόρτωση και πριν από την ασφάλιση των κυτών. Μετά τον υποκαπνισμό, συνήθως με την άφιξη στον λιμένα εκφόρτωσης, ανοίγονται τα κύτη ώστε να γίνει καλός αερισμός και να φύγουν οι αναθυμιάσεις.
  • Υποκαπνισμός στον λιμένα πριν από τη φόρτωση: Εάν το πλοίο, πριν φορτώσει σιτηρά, βρεθεί στην επιθεώρηση με τα κύτη μολυσμένα από ζωύφια, θα πρέπει να γίνει υποκαπνισμός στο λιμάνι και στη συνέχεια αερισμός. Ο υποκαπνισμός και ο αερισμός των κενών κυτών θα πρέπει να εκτελούνται πάντοτε στο λιμάνι ή στο αγκυροβόλιο. Τα πλοία δεν θα πρέπει να αποπλέουν από το λιμάνι μέχρι να παραληφθεί η πιστοποίηση από τον υπεύθυνο του συνεργείου.

μεταφορα φορτίωνΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ν. Ζυγομαλά, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2021, σελ. 24-25.

Το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.