Η τρισδιάστατη εκτύπωση στην υπηρεσία της ναυτιλίας

0

Ο αμερικανικός νηογνώμονας ABS σε συνεργασία με τις εταιρείες ConocoPhillips Polar Tankers, Sembcorp Marine Ltd και 3D Metalforge πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση της μεθόδου προσθετικής κατασκευής ανταλλακτικών εξαρτημάτων, γνωστής και ως «3D printing», στον ναυτιλιακό κλάδο, μέσω της υλοποίησης ενός κοινού έργου. Η εν λόγω κοινοπραξία αφορούσε την κατασκευή ανταλλακτικών εξαρτημάτων μέσω της μεθόδου τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα οποία στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο δεξαμενόπλοιο «Polar Endeavour». Έπειτα από μια περίοδο έξι μηνών, τα συγκεκριμένα εξαρτήματα επιθεωρήθηκαν από το πλήρωμα του πλοίου και εν συνεχεία από τον ABS, ο οποίος επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Τα εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν αφορούσαν ένα σετ γραναζιών και άξονα μετάδοσης κίνησης για την αντλία τροφοδοσίας καυσίμου του ατμολέβητα, έναν σύνδεσμο μετάδοσης κίνησης για την αντλία του συστήματος υγιεινής του πλοίου και ένα ακροφύσιο εκτόξευσης για τον αποστακτήρα του πλοίου.

Στελέχη και των τεσσάρων εμπλεκόμενων εταιρειών εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την απόδοση των ανταλλακτικών και δήλωσαν ότι η μέθοδος 3D printing επιτρέπει την κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων σε μειωμένο χρόνο, εφαρμόζοντας σχεδιαστικές καινοτομίες και χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.

Ο Patrick Ryan, Senior Vice President του ABS, δήλωσε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τη συνεισφορά της τεχνολογίας στη ναυτιλία, ενώ ο επικεφαλής μηχανικός της ConocoPhillips Polar Tankers, Robert Noyer, τόνισε ότι η εξαιρετική απόδοση των εν λόγω εξαρτημάτων αντανακλά τις αυστηρές δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτών.

Παράλληλα, ο Simon Kuik, επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της Sembcorp Marine Ltd, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επιτυχία ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση του 3D printing στη ναυτιλία, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων για την κατασκευή εξαρτημάτων. Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της 3D Metalforge εξέφρασε, με τη σειρά του, την ικανοποίησή του για την παροχή καινοτόμων κατασκευαστικών λύσεων προς τους πελάτες της εταιρείας και την πεποίθησή του για τη διεύρυνση των εμπορικών εφαρμογών της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο μέλλον.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά