ΑΕΝ Ασπροπύργου: Πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

0

Στην πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, προχωρά η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΑΕΝ Ασπροπύργου για να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για τα ναυτικά μαθήματα
– Μέχρι τρεις (03) Πλοιάρχους Α ́ τάξης Ε.Ν.

Για τα γενικά και τεχνικά μαθήματα
– Ένα (01) Χημικό Μηχανικό ή Χημικό μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

2) EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για τα ναυτικά μαθήματα
– Ένα (01) Μηχανικό Α ́ ή Β ́ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακό Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ

Για τα γενικά και τεχνικά μαθήματα
– Μέχρι τρεις (03) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
– Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
– Ένα (01) Χημικό Μηχανικό ή Χημικό μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

Αναλυτικά η προκήρυξη, είναι διαθέσιμη εδώ.