Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους συναγερμούς των πλοίων

0

Οι συναγερμοί στο πλοίο εγκαθίστανται σε διάφορα συστήματα λειτουργίας και χώρους του πλοίου, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του πληρώματος ή και τυχόν επιβατών για έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν. Οι συναγερμοί μπορεί να είναι ηχητικοί ή και οπτικοί για συγκεκριμένες έκτακτες καταστάσεις. Ειδικότερα, οι κύριοι συναγερμοί είναι οι εξής:

· Γενικός συναγερμός: Ο συγκεκριμένος είναι ηχητικός και αναγνωρίζεται από επτά βραχείς κωδωνισμούς και έναν μακρύ κωδωνισμό από τα ηλεκτρικά κουδούνια ή και από την μπουρού του πλοίου. Ο παραπάνω συναγερμός δηλώνει πως είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη κατάσταση (όπως φωτιά ή σύγκρουση) που πιθανόν να οδηγήσει σε εγκατάλειψη του πλοίου. Ο γενικός συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον χώρο της γέφυρας, ενώ στη συνέχεια κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να παρουσιαστεί στον σταθμό συγκέντρωσης (muster station) σύμφωνα με το muster list του πλοίου. Μετά τον ηχητικό συναγερμό ακολουθεί και ανακοίνωση από το PA system (Public Address) του πλοίου.

· Συναγερμός πυρκαγιάς: Ο συναγερμός της πυρκαγιάς αποτελείται από έναν συνεχόμενο συναγερμό δύο τόνων των ηλεκτρικών κουδουνιών ή και της μπουρού, διάρκειας τουλάχιστον δέκα δευτερολέπτων. Ο συναγερμός πυρκαγιάς μπορεί να ενεργοποιηθεί από τα κατανεμημένα σημεία ενεργοποίησης, σύμφωνα με το fire plan του πλοίου, ή και διά ζώσης φωνής. Στο άκουσμα του συναγερμού, το κάθε μέλος του πληρώματος οφείλει να παρουσιαστεί στον αντίστοιχο σταθμό συγκέντρωσης (muster station) και στη συνέχεια, μετά την καταγραφή, να μεταβούν στους σταθμούς πυρκαγιάς (fire station), όπου θα αναλάβουν καθήκοντα όπως προβλέπεται στο muster list.

· Συναγερμός Man Over Board: Ο συγκεκριμένος συναγερμός σημαίνεται όταν έχει πέσει άνθρωπος στη θάλασσα και αποτελείται από τρεις μακρείς κωδωνισμούς του συναγερμού του πλοίου και αντίστοιχα τρεις μακρείς κωδωνισμούς της μπουρού. Για την ενημέρωση του συναγερμού προηγείται η ενημέρωση της γέφυρας με φορητά μέσα επικοινωνίας ή δια ζώσης φωνής για την πτώση καθώς και η πλευρά, π.χ. «άνθρωπος στη θάλασσα δεξιά». Ο αξιωματικός δίνει την εντολή της στροφής από την πλευρά της πτώσης, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει από τη γέφυρα το ειδικό σωσίβιο MOB, συνεχίζει τη στροφή Williamson και ειδοποιεί τα παραπλέοντα ή και τον παράκτιο σταθμό με το σήμα επείγοντος «PAN PAN».

· Εντολή εγκατάλειψης πλοίου: Η εντολή εγκατάλειψης του πλοίου δίνεται από τον πλοίαρχο διά ζώσης φωνής ή μέσω του συστήματος PA του πλοίου. Πριν από τον συναγερμό της εγκατάλειψης του πλοίου, συνήθως έχει προηγηθεί ο γενικός συναγερμός του πλοίου και το πλήρωμα ήδη έχει παρουσιαστεί στους σταθμούς συγκέντρωσης. Στο άκουσμα του συναγερμού εγκατάλειψης, το πλήρωμα οφείλει να έχει μαζί του το ατομικό σωσίβιο και τη στολή εμβαπτίσεως.