Η συμβολή των ναυτιλιακών βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη

0

Το Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ) δημιουργήθηκε από βιβλιοθήκες που διαθέτουν και προσφέρουν σημαντικές ναυτιλιακές και ναυτικές συλλογές και υπηρεσίες. Ένα βασικό ερώτημα όμως είναι εάν αυτές οι συλλογές και υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του ναυτιλιακού τομέα στην Ελλάδα και αν όχι, τι επιπλέον χρειάζεται ώστε να καλυφθούν.

Κοινό όραμα των βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και συλλογών τους μέσω της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό παράγοντα αποτελεί ο εντοπισμός του τρόπου βελτίωσής τους, μέσω της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων με αντιπροσωπευτικά άτομα από το εξυπηρετούμενο κοινό τους.

Αυτός είναι και ο στόχος της προτεινόμενης εσπερίδας, στην οποία θα θιγούν ενδιαφέροντα θέματα όπως:

– Η δραστηριότητα του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ μέχρι στιγμής και της κάθε μίας από τις βιβλιοθήκες που το απαρτίζουν, σε σχέση με το κοινό όραμά τους

– Ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών των ναυτιλιακών βιβλιοθηκών, από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι και την έρευνα;

– Υπάρχει χώρος επιπλέον εξυπηρέτησης στους επαγγελματίες του χώρου;

– Πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας για τη μέγιστη προσφορά στον ναυτιλιακό τομέα;

– Στρατηγικός σχεδιασμός του δικτύου

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 17:00-19.00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Για συμμετοχή στην εσπερίδα πατήστε εδώ.