ΕΕΝΜΑ: Βραβείο «Ευαγγελίας Στεφανιδάκη» σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

0

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων θεσμοθετεί ετήσιο Βραβείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ» στη μνήμη της εκλιπούσας συνεργάτιδας και εκλεγμένης επίκουρης καθηγήτριας του Παν. Αιγαίου Ευαγγελίας Στεφανιδάκη.

Το βραβείο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου από Σχολές, Τμήματα, Τομείς με κατεύθυνση στη Ναυτιλία τις Μεταφορές και τη Θάλασσα, φέτος έχει θέμα: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Το βραβείο απονέμεται κατόπιν διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή/τρια ή ομάδα φοιτητών/τριών με το ποσόν των 3.000€.

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα οριστούν σε ξεχωριστό έγγραφο και θα ανακοινωθούν άμεσα.

Οι εργασίες κατατίθενται στο Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι 20 Δεκεμβρίου.  Πληρ. 22710 35213 κ. Κ. Παπαζή