Πανελλήνιες 2021: Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής της Ναυτιλίας

0

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.

Ειδικότερα, οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τις Σχολές, με γνωστικά αντικείμενα ναυτιλιακού και ναυτικού ενδιαφέροντος (ΑΕΙ, ΑΕΝ) διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: 14,38
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών: 10,78
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: 12,71
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας): 9,82
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: 10,34
• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μάχιμοι: 14,38
• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μηχανικοί: 14,38
• Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού: 10,34
• Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ: 9,31
• Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ: 9,31
• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Πλοίαρχοι: 8,27
• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Μηχανικοί: 8,27

Οι παραπάνω ελάχιστες βάσεις εισαγωγής προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.
Αναλυτικά οι Ε.Β.Ε εισαγωγής είναι διαθέσιμες εδώ.