Πρόσω ολοταχώς για τα containerships του μέλλοντος

0

Οι εταιρείες EDGE Navigation AS και Ulstein Design & Solutions AS πρόκειται να συνεργαστούν πάνω στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού containership σύμφωνα με τον πατενταρισμένο σχεδιασμό X-BOW®, το οποίο θα χρησιμοποιεί μη ορυκτά καύσιμα για την πρόωσή του, οδηγώντας έτσι τον ναυτιλιακό κλάδο ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών.

Ο Lars Ståle Skoge, εμπορικός διευθυντής της Ulstein Design & Solutions, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ιδανικό project για την Ulstein. Μία από τις βασικές μας αξίες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και με αυτό το έργο μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τον σχεδιασμό των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνδυάζοντας τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κύτους X-BOW με συστήματα πρόωσης που χρησιμοποιούν μη ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο των πράσινων θαλάσσιων μεταφορών».

Ο παγκόσμιος στόλος containerships αριθμεί σήμερα περίπου 5.350 πλοία, με μεταφορική ικανότητα περίπου 24 εκατ. TEUs, τα οποία χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για την πρόωσή τους.

Ο Jakob Tolstrup-Møller, διευθύνων σύμβουλος της EDGE Navigation AS, δήλωσε: «Η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο επηρεάζει την καθημερινή ζωή όλων, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η ενεργειακή μετάβαση θα επιφέρει μια μετατόπιση παραδείγματος στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς οι ναυλωτές/ιδιοκτήτες των φορτίων προσπαθούν να εξαλείψουν τις εκπομπές. Ως εκ τούτου, πρέπει να καινοτομήσουμε, προσαρμόζοντας και συνδυάζοντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο των μηδενικών εκπομπών. Δεδομένης της πρωταρχικής ανάγκης για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ο σχεδιασμός X-BOW αποτελεί τη βέλτιστη σχεδιαστική λύση και, σε συνεργασία με την Ulstein Design & Solutions, πρόκειται να αναπτύξουμε έναν ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό που θα χρησιμοποιεί καινοτόμες πράσινες λύσεις πρόωσης».

Φωτό: https://ulstein.com