Νέες προσλήψεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

0

Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Προκήρυξη θέσεων σχετικά με την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εξέδωσε η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Οι θέσεις αφορούν Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 29 Ιουλίου 2022.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.