Η διαχείριση και ο κίνδυνος του Asian Gypsy Moth (AGM)

0

Σύμφωνα με τον κανονισμό SENASA 764/2020, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιανουαρίου 2021, όλα τα ποντοπόρα πλοία που καταφθάνουν σε λιμένα της Αργεντινής και έχουν αποπλεύσει ή παραμείνει σε περιοχές με την παρουσία του Asian Gypsy Moth (AGM) ή του Japanese Gypsy Moth (JGM) τους τελευταίους 24 μήνες θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου από τον τελευταίο λιμένα, που να επιβεβαιώνει πως το πλοίο είναι καθαρό από AGM/JGM.

Όλα τα πλοία τα οποία έχουν αποπλεύσει ή παραμείνει σε περιοχές με την παρουσία AGM/JGM θα πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή SENASA 72 ώρες πριν από την άφιξη στον λιμένα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου της SENASA, το πλοίο ενδεχομένως να πρέπει να πραγματοποιήσει ειδικό καθαρισμό στον λιμένα ή σε άλλη ειδικά διαμορφωμένη περιοχή. Εάν κριθεί αδύνατος ο καθαρισμός του πλοίου, τότε η είσοδος του πλοίου στα λιμάνια της Αργεντινής είναι απαγορευτική.

Το AGM ‒που περιλαμβάνει έντομα όπως Lymantria dispar asiatica, Lymantria dispar japonica, Lymantria albescens, Lymantria umbrosa, Lymantria postalba‒ αποτελεί ένα καταστροφικό έντομο για τα δάση, ικανό να διασπείρεται στα ποντοπόρα πλοία σε διεθνείς πλόες. Πληθυσμοί του εντόμου έχουν εγκατασταθεί μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία. Εάν το AGM εισέλθει σε περιοχές όπου δεν υπάρχει, υφίσταται ο κίνδυνος να επηρεαστούν σοβαρά ο αγροτικός τομέας και οι δασικές εκτάσεις.

Το AGM, όταν βρίσκεται στην ενήλική του μορφή, συχνά εναποθέτει τα αυγά στις επιφάνειες των πλοίων και στα εμπορευματοκιβώτια και, καθώς τα αυγά επιβιώνουν και εκκολάπτονται όταν τα πλοία βρίσκονται σε διάφορα λιμάνια του κόσμου, η αποτελεσματική αποτροπή του παραπάνω φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα πολλών λιμενικών αρχών.

Η αποτελεσματική αποτροπή της εξάπλωσης του AGM αποτελεί κοινή ευθύνη, που στηρίζεται στις συλλογικές προσπάθειες στις περιοχές αναχώρησης, μεταφοράς και άφιξης των πλοίων. Βέβαια, αποτελεί και ευθύνη των διαχειριστριών εταιρειών τα πλοία τους να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις εισόδου σε λιμένα που σχετίζονται με το AGM και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο προκειμένου να διασφαλίζουν πως το πλοίο είναι καθαρό από την παρουσία του AGM.