Ένα νέο «πράσινο» εγχείρημα στις θαλάσσιες μεταφορές

0

Ο φινλανδικός όμιλος Meriaura ξεκίνησε την προετοιμασία για το πράσινο μέλλον της ναυτιλίας με μια νέα ιδέα για τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, στοχεύοντας στην επίτευξη 100% ανθρακικής ουδετερότητας.

Η ιδέα βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πλοίου που θα χρησιμοποιεί υβριδική πρόωση, η οποία θα συνδυάζει βιοκαύσιμα που θα παράγονται με αειφόρες διαδικασίες, με συστήματα μπαταριών. Εκτός όμως από τις καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, ο όμιλος στοχεύει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών διακίνησης φορτίου και στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών.

Για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας, ο όμιλος λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα μεταφορών, ενώ η ιδέα είναι ειδικά σχεδιασμένη για πλοία που θα πλέουν σε λίμνες και κανάλια ή θα τροφοδοτούν μεγαλύτερα πλοία. Η δοκιμή του πρώτου πλοίου που θα αναπτυχθεί θα γίνει στη λίμνη Σάιμαα στη Φινλανδία.

Το έργο συνδυάζει διδάγματα από προηγούμενα έργα του ομίλου που αφορούσαν τη δοκιμή βιοκαυσίμων, ενώ στόχος του είναι η επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας όσο το δυνατόν συντομότερα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική πρόωση που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαταρίες.

Φωτό: meriaura.fi

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά