Υγροποίηση στερεών φορτίων: Ένα επικίνδυνο φαινόμενο σε bulk carriers

0

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του North P&I Club γίνεται αναφορά στα προβλήματα σχετικά με τη μεταφορά μεταλλεύματος νικελίου και άλλων φορτίων από την περιοχή της Σουριγκάο, στις Φιλιππίνες.

Το μετάλλευμα νικελίου ανήκει στην κατηγορία φορτίων Α και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης κατά τη μεταφορά του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συγκεκριμένα μεταλλεύματα, τα οποία φορτώνονται στις Φιλιππίνες, θεωρούνται υψηλού κινδύνου, λόγω του σημαντικού ιστορικού περιπτώσεων υγροποίησης κατά τη μεταφορά τους.

Επιπρόσθετα, η αναφορά καταδεικνύει ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία των μεταλλευμάτων νικελίου δεν αποτελεί τον αποκλειστικό παράγοντα των ατυχημάτων που συσχετίζονται με το συγκεκριμένο φορτίο, καθώς και οι γεωτεχνικές του ιδιότητες είναι επίσης δυνατόν να οδηγήσουν σε αντίστοιχα ατυχήματα.

Σύμφωνα με το North P&I Club, η διεξαγωγή του ελέγχου «can test» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της επικινδυνότητας του φορτίου νικελίου. Σε περιπτώσεις φορτίων υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία, το αποτέλεσμα ενός «can test» μπορεί να ερμηνευτεί πολύ εύκολα, ενώ σε περιπτώσεις φορτίων ευάλωτων σε «δυναμική αστοχία» το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο προφανές. Ωστόσο, το North P&I Club υπογραμμίζει ότι ένα «can test» δεν επιβεβαιώνει την ασφάλεια ενός φορτίου για φόρτωση και ότι μόνο οι πλήρεις εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να την επιβεβαιώσουν.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται τονίζοντας την επικινδυνότητα των φαινομένων υγροποίησης του μεταφερόμενου φορτίου, μέσω της παράθεσης στοιχείων της INTERCARGO, τα οποία καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα φαινόμενα έχουν προκαλέσει ατυχήματα σε bulk carriers, με συνολικά 101 θανάτους ναυτικών από το 2009 έως το 2018.

Φωτό: WikimediaImages/ Pixabay