Ανακοινώθηκαν οι μετεγγραφές σπουδαστών ΑΕΝ

0

Tο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εξέδωσαν τα αποτελέσματα των Μετεγγραφών Σπουδαστών ΑΕΝ, Α ́ Εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο ανακοίνωσε πως:
1. Οι AEN στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.
2. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών οι μετεγγραφόμενοι σπουδαστές εφοδιάζονται με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.
3. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών πραγματοποιείται έως 15 Ιανουαρίου 2021
5. Μετεγγραφή που κατόπιν συναίνεσης ενδιαφερόμενου σπουδαστή δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρώνεται.

Οι πίνακες των μετεγγραφών, είναι διαθέσιμοι εδώ.