ΟΠΑ: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις Ενεργειακές Αγορές

0

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές”.

Με στόχο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο, που έχουν όμως επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα ενεργειακών αγορών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξωτερικοί συνεργάτες, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο των οικονομικών και νομικών επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε: