Isalos.net: Ποιες οι νέες τάσεις στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις των πλοίων

0

Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις επιθεωρήσεις, οι διαθέσιμες μέθοδοι και τα εργαλεία για εξ αποστάσεως επιθεώρηση, οι προκλήσεις και οι βέλτιστες πρακτικές για τους ελέγχους των πλοίων στην εποχή του COVID-19, καθώς και οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων επιθεωρήσεων αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης στο webinar με θέμα «Έλεγχοι και επιθεωρήσεις πλοίων: Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις» που διοργάνωσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου η πρωτοβουλία Isalos.net, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και με τη χορηγία της Franman.

Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις επιθεωρήσεις πλοίων

Κατά τη διάρκεια του webinar, οι εισηγητές εστιάστηκαν ιδιαίτερα στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, τόσο στις εξ’ αποστάσεως επιθεωρήσεις, όσο και στις επιθεωρήσεις εν γένει. Τόνισαν μάλιστα πως η φυσική παρουσία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ η ανάγκη για εξ’ αποστάσεως επιθεωρήσεις αφορά κυρίως σε περιπτώσεις όπου η φυσική προσέγγιση επιθεωρητών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως άλλωστε και σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε.

Οι εισηγητές φάνηκαν δηλαδή να συμφωνούν πως το σημαντικότερο εργαλείο για μια επιθεώρηση, ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρουσία, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όπως μάλιστα επεσήμαναν δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από μηχανήματα ή πλατφόρμες. Ωστόσο, στόχος όλων είναι να μπορούν οι επιθεωρητές να διεξάγουν επιθεωρήσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Επιπλέον, οι ομιλητές επιβεβαίωσαν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ναυτικοί, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Φάνηκαν μάλιστα να συμφωνούν πως είναι ο ναυτικός αυτός που θα διευκολύνει τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων και για αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται συνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση.

Τα εργαλεία για μια εξ’ αποστάσεως επιθεώρηση

Οι ομιλητές δεν παρέλειψαν να επισημάνουν την ανάγκη της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας προκειμένου να διεξάγονται ολοένα και αποτελεσματικότερες εξ’ αποστάσεως επιθεωρήσεις, με άμεσες προτεραιότητες την ανάγκη για ταυτόχρονη επιθεώρηση από πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέλη, την εξασφάλιση της ασφάλειας των επιθεωρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και την δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων.

Όπως μάλιστα τόνισαν, η τεχνολογία δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στους επιθεωρητές, καθώς μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και εκπαίδευση, παρέχοντας πολύτιμη γνώση στον επιθεωρητή, κατά τη διάρκεια μιας εξ αποστάσεως επιθεώρησης.

Επιπλέον, οι ομιλητές ανέφεραν πως η τεχνολογία δεν θα υποστηρίξει μόνο τους επιθεωρητές, αλλά και τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ναυτικούς, δίνοντας τους πρόσβαση σε «βιβλιοθήκες» από προηγούμενες επιθεωρήσεις που θα τους επιτρέπουν να αντλούν χρήσιμα συμπεράσματα και να προετοιμαστούν καλύτερα.

Ωστόσο, οι ομιλητές φάνηκαν να συμφωνούν πως η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλα με την τεχνολογία, αλλά να προηγείται αξιολόγηση πριν την επιθεώρηση για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου.

Οι βέλτιστες πρακτικές για τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις

Κύριο συμπέρασμα της συζήτησης είναι πως δεν μπορούν όλες οι επιθεωρήσεις να διεξαχθούν από απόσταση. Υπάρχουν άλλωστε ορισμένοι κανονισμοί και περιορισμοί που πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη προτού αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί μια εξ αποστάσεως επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, για την διεξαγωγή επιτυχημένων εξ αποστάσεων επιθεωρήσεων, απαιτείται τεχνική κατάρτιση του πληρώματος για τη χρήση των πλατφορμών και τεχνολογικών εργαλείων. Ωστόσο, οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους ναυτικούς, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα τη διεξαγωγή επιθεωρήσης ενώ το πλοίο πραγματοποιεί πλόες και όχι όταν προσεγγίζει ή βρίσκεται ήδη σε λιμάνι.

Η σημασία της αυτοεπιθεώρησης

Οι ομιλητές φάνηκαν να συμφωνούν πως ο κυριότερος λόγος ύπαρξης των επιθεωρήσεων είναι η αποφυγή δυστυχημάτων.

Τόνισαν μάλιστα πως υπάρχουν πολλών ειδών επιθεωρήσεις, κάποιες εκ των οποίων αφορούν τα συστήματα διοίκησης (audits). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα audits, οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις είναι σημαντικά δυσκολότερες και απαιτούν ενεργοποίηση διαδικασιών και συστημάτων αυτοεπιθεώρησης, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα, ειδικά όταν εφαρμόζονται από εταιρείες με μεγάλους στόλους.

Επιπλέον, οι ομιλητές τόνισαν πως οι αυτοεπιθεωρήσεις δεν είναι καινούργια έννοια, καθώς εφαρμόζεται ήδη από το 2004, με την έλευση του TMSA στην αγορά των δεξαμενόπλοιων.

Στο webinar συμμετείχαν οι κ.κ. Θεόδωρος Λάλας, Fleet Operations Manager, IRI  του The Marshall Islands Registry, Σταύρος Μεϊντάνης, DPA/CSO, Safety & Quality Manager της Capital Ship Management Corp., Διονύσης Πέππας, HSQE Manager της Pantheon Tankers Management Ltd., Έλπη Πετράκη, ENEA Management & Αντιπρόεδρος της WISTA Hellas, Θεοδόσης Σταματέλλος, South Europe Marine & Offshore Regional Manager του Lloyd’s Register, Στέφανος Στυλιανός, HSQE & Marine Manager / DPA της Minerva Marine Inc., Γιώργος Τεριακίδης, Area Manager, East Med. & Black Sea του DNV GL.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Βασίλειος Κακαμούκας, Claims Manager, The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd.

Χορηγός Webinar:

TRANSPARENT LOGO

Οι εκδηλώσεις της Isalos.net πραγματοποιούνται με την αρωγή και υποστήριξη:

Screenshot 2020-04-28 at 9.56.05 PM