Ίδρυμα Λάτση: Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

0

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Από το 2012, μετά την παύση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανέλαβε την υλοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών, συνεχίζοντας μια δράση που ξεκίνησε το 1967. Μέχρι σήμερα, μέσω των υποτροφιών έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 2.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Από το 2018 και έπειτα, το Ίδρυμα έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα υποτροφιών και χορηγεί μόνο μεταπτυχιακές υποτροφίες (επιπέδου Master) σε υποψήφιους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών υλοποιείται ετησίως μέσω δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνεται συνήθως τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών πατήστε εδώ.