Isalos.net: Ποιες οι εξελίξεις γύρω από τις καινοτομίες και τις κατασκευές στη ναυτιλία

0

Οι κύριες εξελίξεις γύρω από τη ναυτιλιακή τεχνολογία, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης των Ελλήνων κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού, τα διδάγματα από την πρόσφατη κρίση που προέκυψε από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις εν μέσω πανδημίας αλλά και οι περιβαλλοντικές βλέψεις της ναυτιλιας αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης στο webinar με θέμα «Κατασκευή και Καινοτομία: Σχεδιάζοντας για το πλοίο του μέλλοντος» που διοργάνωσε την Τετάρτη, 22 Απριλίου η πρωτοβουλία Isalos.net, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Η αναγκαιότητα για συνέργειες

Οι εκπρόσωποι ναυτιλιακών και κατασκευαστικών εταιρειών ανέφεραν πως οι δύο μεγάλες κρίσεις που έπληξαν τη χώρα μας, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, μα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δίδαξαν πολλά, το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν η αναγκαιότητα των συνεργειών σε όλα τα επίπεδα.

Μάλιστα, οι συνέργειες σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων αναφέρθηκαν από τους ομιλητές ως καθοριστικές για την ανάπτυξη και εξέλιξη των Ελλήνων κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού και των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Οι προκλήσεις στην εποχή του COVID-19

Σαφέστατα η υπάρχουσα κρίση είναι πρωτόγνωρη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ωστόσο, μεγάλη σημασία έδωσαν οι εισηγητές του webinar στα προβλήματα που προκύπτουν από το κλείσιμο των συνόρων, εξέλιξη που ουσιαστικά δημιουργεί δυσκολίες στην λειτουργική διαχείριση των πλοίων, στην παράδοση των απαραίτητων εξαρτημάτων αλλά και κυρίως στις αλλαγές των πληρωμάτων.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των ναυτιλιακών εταιρειών παρατήρησαν πως η αβεβαιότητα σχετικά με την απόδοση ανθρώπων, δομών και συστημάτων, είναι ιδιαίτερα πιθανό να οδηγήσει σε απρόσμενες καταστάσεις στο εγγύς μέλλον.

Η μεγάλη εξάρτηση από την Ασία για τις ναυπηγήσεις πλοίων αλλά και τους εξοπλισμούς, υπήρξε επίσης αντικείμενο συζήτησης. Για τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, το κλείσιμο της Κίνας αλλά και γενικότερα των συνόρων, δημιούργησε δυσκολίες στις επισκευές πλοίων. Είναι σαφές βέβαια, όπως αναφέρθηκε, ότι πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και δη την Ευρώπη για τον εφοδιασμό και την υποστήριξη των πλοίων. Ωστόσο, όπως επεσήμαναν, δεν υπήρξε διακοπή της παραγωγής ή της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού δεν διεκόπη ολοσχερώς, τηρώντας βέβαια τα μέτρα ασφαλείας που τέθηκαν.

Επιπλέον, ως ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση αναγνωρίστηκε η αβεβαιότητας της επόμενης ημέρας, η οποία απαιτεί πλέον σχεδιασμό, συνεχείς προβλέψεις και επαναξιολόγηση.

Ευκαιρίες και διδάγματα από την κρίση

Η πρόσφατη κρίση δεν δημιούργησε όμως μόνο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, σύμφωνα με τους ομιλητές: Πιο συγκεκριμένα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανέπτυξαν δεξιότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τα πλοία, καθότι η φυσική παρουσία στελεχών δεν είναι εφικτή στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Πάντως, όπως ειπώθηκε, θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλυσης προκειμένου η πληθώρα αυτή πληροφοριών να αξιοποιείται από τα γραφεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις αποτελούν επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Από την πλευρά των κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού, η πρόσκληση της εργασίας από το σπίτι ήταν εξίσου μεγάλη, ωστόσο για την πλειονότητα των εταιρειών ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε ήδη ξεκινήσει και δεν βρήκε τη βιομηχανία απροετοίμαστη.

Οι ομιλητές φάνηκαν να αναγνωρίζουν τη σημασία των νέων τεχνολογιών αλλά και των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τον απομακρυσμένο έλεγχο, την μελέτη απόδοσης αλλά και την συλλογή στοιχείων από τη λειτουργία των διαφόρων εξαρτημάτων των πλοίων. Οι εισηγητές μάλιστα συμφώνησαν πως η πρόσβαση στην πληροφορία και στα big data, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα, μέχρι στιγμής, διδάγματα από την κρίση του COVID-19, οι ομιλητές αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για προσαρμοστικότητα και ευελιξία με γρήγορους ρυθμούς.

Ανταγωνισμός Ασίας και Ευρώπης

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ Ασίας και Ευρώπης σε θέματα παραγωγής εξοπλισμών, οι Έλληνες κατασκευαστές σημείωσαν ότι πλέον το κόστος του εργατικού δυναμικού στην Ασία έχει αυξηθεί και είναι πλέον προσαρμοσμένο σε διεθνή επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τις πρώτες ύλες, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι διαπραγματεύσιμες στις διεθνείς αγορές και συνεπώς το κόστος τους είναι όμοιο παντού. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει ανισορροπία είναι σε θέματα πολιτικών με δεδομένο ότι η Ευρώπη ακολουθεί by the book τις νομοθεσίες του ΠΟΕ ενώ στην Κίνα είναι σε ισχύ μέτρα προστατευτισμού. Παράλληλα οι εκεί εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού αλλά και τα ναυπηγεία λαμβάνουν πακέτα κρατικών επιδοτήσεων που δημιουργούν ζητήματα δίκαιου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία ναυπηγείων και εξοπλισμών ενεργοποιείται μπροστά στις εξελίξεις αυτές και λαμβάνει αποφάσεις για τη χάραξη μια κοινής πολιτικής. Ήδη μάλιστα πριν το ξέσπασμα της κρίσης αυτής, η Ευρώπη αντιλήφθηκε τα οφέλη της από την ανάπτυξης της εν λόγω βιομηχανίας και προέβη σε κινήσεις για την αύξηση της παραγωγής.

Σε ό, τι αφορά τις προοπτικές της συγκεκριμένης βιομηχανίας στη χώρα μας, αυτή αναπτύσσεται, αποκτά φήμη λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει και φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.

Οι πράσινοι στόχοι της Ευρώπης και η ναυτιλία

Οι υψηλές βλέπεις της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή μέσω του «Green Deal» και η ένταξη της ναυτιλίας στις προσπάθειες αυτές αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο συζήτησης. Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν οι εισηγητές του webinar το «Green Deal» με δεδομένη την φωνή της ΕΕ στον ΙΜΟ, την έλλειψη υποδομών και τεχνογνωσίας που θα υποστηρίξουν νέα καθαρότερα καύσιμα αλλά και τις διαφορετικές απόψεις Βορείων και Νοτίων σε περιβαλλοντικά ζητήματα που εμπλέκουν τη ναυτιλία.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει τον ζωτικής σημασίας ρόλο της ναυτιλιακής και θαλάσσιας βιομηχανίας για την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου. Για το λόγο θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τεχνολογίες Έρευνας και Ανάπτυξης που σέβονται παράλληλα το περιβάλλον αλλά είναι και προς όφελος της ίδιας της βιομηχανίας.

Στο webinar συμμετείχαν οι κ.κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd, Πάνος Κουρκουντής, Technical Director της Sea Traders SA., Παναγιώτης Μάλλιος, Γενικός Διευθυντής της SEABright, Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της HEMEXPO & Executive Vice President της Environmental Protection Engineering (EPE) SA, Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Τεχνικός Διευθυντής της TMS Tankers Ltd., Κώστας Φανουριάδης, Managing Director της FARAD

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Δημήτρης Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών.

Οι εκδηλώσεις της Isalos.net πραγματοποιούνται με την αρωγή και υποστήριξη:

sponsors